Snow-Camp Cardiff

Our full programme journey is available in Cardiff, which takes place at the Cardiff Ski and Snowboard Centre. Our programmes are supported by the European Union’s Social Fund and the Welsh Government.

Our Programme Journey

Taith ein Rhaglen

Our programmes run from July-June each year. All young people must start at the beginning on First Tracks and have no prior snowsports experience.

Mae ein rhaglenni’n rhedeg o fis Gorffennaf – Mehefin bob blwyddyn. Rhaid i bob person ifanc gychwyn ar ddechrau’r rhaglen First Tracks. Ni ddylent fod wedi cael unrhyw brofiad blaenorol o chwaraeon eira.

Snow-Camp's programme journey

First Tracks Programme

Rhaglen First Tracks

Snow-Camp Cardiff First Tracks Poster 2018 with WCVA logos

View a Welsh version of the First Tracks poster here.

Graduate Programme  

Rhaglen i Raddedigion

Higher Level Snowsports Training: This programme offers young people the opportunity to further develop their snowsport skills over 6 weekends. Young people attend life-skills sessions focusing on vocational opportunities with presentations from industry representatives. Upon completion, young people gain an ASDAN Level 1 Youth qualification in Sport and Fitness and they also continue through the Snowsport Wales Snow Life Award system.

Available to young people aged 13-21. Young people need to complete the First Tracks Programme to be able to participate on this programme. 

The next programme will be running on the following dates:

Sunday 21st October, Sunday 28th October, Sunday 4th November, Sunday 11th November, Sunday 18th November, Sunday 25th November

 

Hyfforddiant Snowsports Lefel Uwch: Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau chwaraeon eira  ymhellach dros 6 penwythnos.. Bydd pobl ifanc yn mynychu sesiynau sgiliau bywyd sy’n canolbwyntio ar gyfleoedd galwedigaethol gyda chyflwyniadau gan gynrychiolwyr y diwydiant.. Ar ôl cwblhau, bydd pobl ifanc yn ennill cymhwyster Ieuenctid ASDAN Lefel 1 mewn Chwaraeon a Ffitrwydd ac maen nhw hefyd yn parhau trwy system Gwobr Bywyd Eira Snowsport Wales.

Ar gael i bobl ifanc 13-21 oed. Mae angen i bobl ifanc gwblhau’r Rhaglen First Tracks i allu cymryd rhan yn y rhaglen hon. 

Bydd y rhaglen nesaf yn rhedeg ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Sul 21st Hydref, Dydd Sul 28th Hydref, Dydd Sul 4th Tachwedd, Dydd Sul 11th Tachwedd, Dydd Sul 18th Tachwedd, Dydd Sul 25th Tachwedd

Excel Programme

Rhaglen Excel

Advanced Snowsports Training: When a young person reaches the Excel Programme they are motivated and ready to pursue a career in the snowsports industry. Over 10 weeks young people train to become qualified Snowsport Wales ski or snowboarding instructors. They also experience their first trip to the mountains; broadening their horizons on a personal and on an educational level.

Available to young people aged 16-21. Young people need to complete the First Tracks and Graduate Programmes to be able to participate on this programme. 

The next programme will be running on the following dates:

February 2019

March 2019

April 2019

Hyfforddiant Snowsports Uwch: Pan fydd person ifanc yn cyrraedd y Rhaglen Excel maent yn llawn cymhelliant ac yn barod i ddilyn gyrfa yn y diwydiant chwaraeon eira. Dros 10 wythnos mae pobl ifanc yn hyfforddi i fod yn hyfforddwyr sgïo neu eirafyrddio cymwys Snowsport Wales. Maent hefyd yn cael profiad o’u taith gyntaf i’r mynyddoedd; gan ehangu eu gorwelion ar lefel bersonol ac addysgol.

Ar gael i bobl ifanc 16-21 oed. Mae angen i bobl ifanc gwblhau’r Rhaglenni First Tracks a’r Rhaglen i Raddedigion er mwyn gallu cymryd rhan yn y rhaglen hon. 

Bydd y rhaglen nesaf yn rhedeg ar y dyddiadau canlynol:

February 2019

March 2019

April 2019WCVA logos cardiff

Get in touch with Andrew Kimber

If you are interested in finding out more about Snow-Camp Cardiff our Programme Manager, Andrew, would love to speak to you. Please do get in touch.

Cynhelir ein rhaglenni yng Nghanolfan Sgïo ac Eirafyrddio Caerdydd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Andrew Kimber.

Our Awards

Apprenticeship National Award 2015 logo
community sport award logo
London Youth Silver Quality Mark

Stay in the loop!

Get the latest news and updates sent to your inbox.