Snow-Camp Cardiff

Our First Tracks, Graduate and Excel Programmes are available in Cardiff, which take place at the Cardiff Ski and Snowboard Centre. Our programmes are supported by the European Union’s Social Fund and the Welsh Government.

Our Programme Journey

Taith ein Rhaglen

Our programmes run from July-June each year. All young people must be aged 13-21 and must start at the beginning on First Tracks with no prior snowsports experience.

Mae ein rhaglenni’n rhedeg o fis Gorffennaf – Mehefin bob blwyddyn. Rhaid i bob person ifanc gychwyn ar ddechrau’r rhaglen First Tracks. Ni ddylent fod wedi cael unrhyw brofiad blaenorol o chwaraeon eira.

Snow-Camp's programme journey

First Tracks Programme

Rhaglen First Tracks

Cardiff

Graduate Programme  

Rhaglen i Raddedigion

This programme offers young people the opportunity to further develop their snowsports skills over 6 weekends. Young people attend life-skills sessions focusing on vocational opportunities with presentations from industry representatives. Young people gain an ASDAN certificate in Sports and Fitness and they also continue through the Snowsport Wales Snow Life Award system start on the First Tracks Programme.

The next programme will be running throughout October and November 2019.

Hyfforddiant Snowsports Lefel Uwch: Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau chwaraeon eira  ymhellach dros 6 penwythnos.. Bydd pobl ifanc yn mynychu sesiynau sgiliau bywyd sy’n canolbwyntio ar gyfleoedd galwedigaethol gyda chyflwyniadau gan gynrychiolwyr y diwydiant.. Ar ôl cwblhau, bydd pobl ifanc yn ennill cymhwyster Ieuenctid ASDAN Lefel 1 mewn Chwaraeon a Ffitrwydd ac maen nhw hefyd yn parhau trwy system Gwobr Bywyd Eira Snowsport Wales.

Excel Programme

Rhaglen Excel

When a young person reaches the Excel Programme they are motivated and ready to pursue a career in the snowsports industry. Over 10 weeks young people, aged 16-21, train to become qualified Snowsport Wales Level 1 ski or snowboarding instructors. They also experience the mountains for the first time on our annual residential.

The next programme will be running throughout February, March and April 2020.

Hyfforddiant Snowsports Uwch: Pan fydd person ifanc yn cyrraedd y Rhaglen Excel maent yn llawn cymhelliant ac yn barod i ddilyn gyrfa yn y diwydiant chwaraeon eira. Dros 10 wythnos mae pobl ifanc yn hyfforddi i fod yn hyfforddwyr sgïo neu eirafyrddio cymwys Snowsport Wales. Maent hefyd yn cael profiad o’u taith gyntaf i’r mynyddoedd; gan ehangu eu gorwelion ar lefel bersonol ac addysgol.

WCVA logos cardiff

Get in touch with Andrew Kimber

If you are interested in finding out more about Snow-Camp Cardiff our Programme Manager, Andrew, would love to speak to you. Please do get in touch.

Cynhelir ein rhaglenni yng Nghanolfan Sgïo ac Eirafyrddio Caerdydd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Andrew Kimber.

Our Awards

Volunteer Friendly Award
Apprenticeship National Award 2015 logo
community sport award logo
London Youth Silver Quality Mark
London Youth Gold Quality Mark
Community Sport and Rec Awards
NCVO
ASDAN